Boysweb Kurumsal Varlık Yönetim Sistemi

Fonksiyonalite, rapor ve grafik zenginliği ile kullanım kolaylığı açısından Türkiye’nin en büyük işletmelerinde ve en yaygın kullanılan Bakım Yönetim Sistemi’dir…


Kurumsal varlık yönetiminde hangi noktadasınız ?

- Tesisinizde kronik arızaların farkında mısınız?

- Bakım planlamalarını doğru ve hızlı yapabiliyor musunuz?

- Yedek parça maliyetlerinizi takip edebiliyor musunuz?

- Hizmet maliyetlerinizi takip edebiliyor musunuz?

- MTBF ve MTTR değerlerinizi izleyebiliyor musunuz?

- Alt yüklenicilerinizi doğru ve verimli yönetebiliyor musunuz?


BEAM ile TPM (Total Productıve Maıntenance)

Otonom Bakım

Planlı Bakım

Ekipman ve proses iyileştirme

Proses kalitesi yönetimi

Makinaların yönetilmesi

Ofislerde TVB

Eğitim ve yetiştirme

İş güvenliği ve çevre yönetimi


Kurumunuza Sağladığı Önemli Faydalar ve Avantajlar

Personelin işletmeye kolay entegrasyonu

Bakım maliyetlerinde azalma

Envanter / yedek parça stok maliyetlerinde azalma

Ekipman satın almalarında azalma

İş gücü verimliliğinde artış, iş gücü maliyetlerinde azalma

Garanti kapsamındaki işlerin düzenli takibi ile servis maliyetlerinde azalma