ENSEMBLE Süreç, Strateji ve Performans Yönetimi Sistemi


Verimli bir işletme misiniz?

- Müşteri beklentilerini hızlı ve yüksek kalitede karşılayabiliyor musunuz?

- Stratejilerinizi hayata geçirebiliyor musunuz?

- Etkin bir performans ölçüm sistemine sahip misiniz?

- İşletmenizdeki yetki ve sorumluluklar net mi?

- Kaynaklarınızı etkin kullanıyor musunuz?


Ensemble = Verimlilik

Ensemble sayesinde;

Etkin bir süreç yönetimi

Performans Takibi

Strateji Yönetimi

Kurumsal İyileştirme mümkündür.


İyi yönetilen bir süreç…

Müşteri odaklıdır.

İşletmeye değer katar.

Açıkça sahiplendirilmiştir.

Kolay anlaşılır.

Düzenli olarak ölçülür.

Sürekli iyileştirilir.Süreç Yönetimi Modülü Sayesinde

Kolay ve hızlı çizim

Çok seviyeli modelleme

Kulvar çizimi

Organizasyon hiyerarşisi

Kaynak hiyerarşisi

Kaynak havuzları

Süreç bilgilerinin veritabanı mantığında sorgulanabilmesi

Esnek ve dağıtık yapıların merkezi olarak yönetilebilmesi

ISO 9001, ISO 16949 süreç yaklaşımı

Kurumsal sistemlerle entegre olarak çalışma,

Uyarlanabilir kullanıcı giriş ekranları

Kurumsal sistemlerle veri entegrasyonu mümkündür.

Balanced Scorecard Modülü’nün Özellikleri

Kademeli skor kart ve Master skor kart

Gösterge referans ve yayılım

Strateji haritası

Uyarlanabilir rol bazlı ekranlar

Rakip ve diğer göstergelerle kıyaslama

Parametrik skor kart yapısı

Manuel veri giriş ara yüzü

Uyarı ve aksiyonlar

Fiili gerçekleşmeleri dönemsel değerlendirme

Kümülatif değerlendirme

Görsel (renklerle) ve kalitatif tanımlamalarla performansı değerlendirebilme

Online, Excel, Word vb. raporlar

Kurumsal sistemlerle veri entegrasyonu

Stratejik Plan Modülü’nün Özellikleri

Stratejik planlama için disiplinli ve sistematik bir altyapı

Her aşamada katkı ve katılımın sağlanması

Performans sonuçlarının İzlenmesi

Performans sonuçlarının Değerlendirilmesi

Performans sonuçlarının Denetlenmesi

Performans veritabanı oluşturulması

Stratejik planın beş yılda bir kez hazırlanan bir belge olmaktan çıkarılıp, sahiplenilmesi ve eyleme geçirilmesi


Ensemble’ın Temel Faydaları

Mükerrer çalışmaları azaltır.

Maliyetleri düşürür.

Denetimlerle ilgili zaman kazandırır.

Çalışanlarınızın katılımını sağlar.

Sistematik performans takibi sağlar.

Verimliliği arttırır.